Disclaimer

Loket Gevonden Voorwerpen (LGV) is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden met dan wel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door LGV gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. LGV geeft geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid van de informatie op deze site. LGV garandeert evenmin dat deze website ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn. Door het bezoeken van deze website stemt u ermee in dat LGV geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) deze website. LGV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor diensten van derden die via deze website worden aangeboden. Verder aanvaardt LGV geen enkele aansprakelijkheid jegens degene die van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien. Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover LGV geen zeggenschap of controle heeft. LGV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan LGV.